Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπ. Τουρισμού

Κοινοποιήστε το άρθρο

ypoyrgeio-toyrismoyΤην κατανομή και την πρόσληψη, με τη διαδικασία επιλογής, εβδομήντα επτά ( 77 ) συνολικά ατόμων ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθεία, για τη στελέχωση των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, που θα λειτουργήσουν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο, ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα και πόλη είναι οι ακόλουθες:

Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αθήνας (άτομα 20)

 • Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
 • Μία (1) Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
 • Μία (1) Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας
 • Πέντε (5) Θέσεις Καθ. Υγιεινής–Ασφάλειας Εργαζομένων
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Γαλλικών Τμήμα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (άτομα 29)
 • Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
 • Μία (1) Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
 • Πέντε (5) Θέσεις Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας
 • Επτά (7) Θέσεις Καθ. Υγιεινής – Ασφάλειας Εργαζομένων
 • Τέσσερις (4) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Γαλλικών

Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου (άτομα 21)

 • Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
 • Μία (1) Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
 • Μία (1) Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
 • Τέσσερις (4) Θέσεις Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας
 • Πέντε (5) Θέσεις Καθ. Υγιεινής – Ασφάλεια Εργαζομένων
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
 • Δυο (2) Θέσεις Καθ. Γαλλικών Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ρόδου (άτομα 7)
 • Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
 • Μία (1) Θέση Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Μία (1) Θέση Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας
 • Μία (1) Θέση Καθ. Υγιεινής – Ασφάλειας Εργαζομένων
 • Μία (1) Θέση Καθ. Αγγλικών
 • Μία (1) Θέση Καθ. Γαλλικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση

– Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις παρακάτω διευθύνσεις ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή συστημένη επιστολή στην αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα Μετεκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της Προκήρυξης σε δύο καθημερινές εφημερίδες των Αθηνών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courrier) θα γίνονται δεκτές, όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία, μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» χορηγούνται από το Υπουργείο Τουρισμού ( Λ. Αμαλίας 12 Τ.Κ. 10557), και από τα κατά τόπους εκπαιδευτήρια στις παρακάτω διευθύνσεις: 1.

Τμήματα Μετεκπαίδευσης Αθήνας, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Τουρισμού,

Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα,

τηλ. 210 3736017, 210 3736108, Για την Αθήνα.

2.ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ Μακεδονίας, Τμήματα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ»,

παραλία Περαία,

τηλ. 23920 25551-3,

για τη Θεσσαλονίκη.

3.ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, Τμήματα Μετεκπαίδευσης Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ»,

Κόκκινη Χάνι,

τηλ. 2810 761363 και 2810 332911, για το Ηράκλειο.

4.ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ Ρόδου, Τμήματα Μετεκπαίδευσης Ξεν/χείο «ΘΕΡΜΑΙ»,

Αλεξ. Διάκου 1,

τηλ. 22410 74445-6 για τη Ρόδο.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δε γίνεται δεκτή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Πρέπει δε να συμπληρωθεί με μεγάλη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να είναι πλήρης. Η διόρθωση ή συμπλήρωση της αιτήσεως, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλιπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραιτήτως να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ», διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών της ως άνω Απόφασης, λήγει στις 2/12/2014.

Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής

Πηγή:www.diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *