Οι αιτήσεις για 65 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η ΔΕΗ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) συνολικά θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιοτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εταιρεία ΔΕΝ Ανανεώσιμες Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) ως κατώτερω : 

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα πέντε (45) θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), οκτώ (8) θέσεις.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα είναι οι παρακάτω

ΤΕ Δοικητικού 1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2
ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος 2
ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής 1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2
ΠΕ Γεωλόγων (Μηχανικών) 1
ΠΕ Γεωλόγων (Μηχανικών) 3
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής Κατ/νσης) 13
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής & Διοικητικής Κατ/νσης) 1
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 7
ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 2
ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής 3
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 6
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΠΕ Χημικών 1
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12
ΣΥΝΟΛΟ 65

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε”).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2014

Τ.Θ. 14.308

Αθήνα Τ.Κ. 115.10

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), θέσεις της οποίας διεκδικούν..

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Δευτέρας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *