Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πέλλας

Κοινοποιήστε το άρθρο

1_-300x200Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 06-08-2014 σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  • 1  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ JCB)
  • 1  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
  • 2  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, οδός Παναγιωτάκη αριθμ. 13, Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά, απευθύνοντάς την στο Διευθυντή της Επιχείρησης κ. Δελβίζογλου Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2382056014). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάντε κλικ εδώ

Πηγή : ΕΣΠΑ-Εργασία via Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *