75 θέσεις εργασίας στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Κοινοποιήστε το άρθρο

assets_LARGE_t_183761_54075110-300x199ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 75 (εβδομήντα πέντε) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας μας, που εδρεύει στην Αθήνα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • 2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 • 2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • 1 ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ
 • 1 ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
 • 2 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
 • 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 2 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
 • 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 • 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
 • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 • 46 ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722580,581,579).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των με αιτήσεων κρίνεται βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

Φορέας ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠΑ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών) , Νομός Αργολίδος , Νομός Φωκίδας , Νομός Ιωαννίνων , Νομός Καβάλας , Νομός Κυκλάδων , Νομός Αχαΐας , Νομός Ρεθύμνου , Νομός Δωδεκανήσων , Νομός Ηλείας , Νομός Θεσσαλονίκης , Νομός Χανίων
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *