Θέσεις Εργασίας για Παιδίατρους στο Δήμο Λαυρεωτικής

Κοινοποιήστε το άρθρο

newego_LARGE_t_1101_54038560Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική Περίθαλψη Νηπίων», συνολικής διάρκειας έως ενός (01) έτους. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου αρ. 37, Δημοτική Ενότητα Κερατέας τ.κ. 19001, υπόψιν κας Ειρήνης Αγγελή (τηλ. επικοινωνίας: 22993- 20237). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την   Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

Στοιχεία επικοινωνίας:  22990-20218, 20219
Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *