Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο ΤΕΙ Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (7)Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Ανάπτυξη και Διαχείριση Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, Αναπτυξιακά, κ.λ.π.)», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, (με δυνατότητα ανανέωσης) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, για συνολικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1: Τεχνική υποστήριξη έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Διεκπεραίωση διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2: Λογιστική υποστήριξη έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Παρακολούθηση οικονομικής προόδου έργων.

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30.

Αποστολή φακέλων των υποψηφίων μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στην κάτωθι διεύθυνση:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης (Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )

Για το Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη και Διαχείριση προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, Αναπτυξιακά κτλ)» με αρ. πρωτ. 2314/Φ.30.1/10-12-2014

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 (29-12-2014), και ώρα 13:00.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *