Πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του συνδέσμου υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση

Κοινοποιήστε το άρθρο

ypotrofies2013Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016. Θα προσφέρει μέχρι 4 χορηγίες ως ακολούθως:

1. Μία χορηγία για έκδοση Διδακτορικής Διατριβής σε Βιβλίο ή Μουσικού έργου σε CD.

2. Δύο χορηγίες για τη διεκπεραίωση αντίστοιχων Eρευνητικών Προγραμμάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. Μία χορηγία για την πραγματοποίηση Eπιστημονικού Συνεδρίου ή Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης στην Ελλάδα.

1. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν συμπληρώσουν την αίτηση.

Η αποστολή της αίτησης στη Γραμματεία δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης αποσύρονται αυτόματα από την διαδικασία αξιολόγησης.

2. Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/ Υπεύθυνης Δήλωσης.

3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της καθορισμένης προθεσμίας που αναγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της οριζόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται τη δυσμενή αξιολόγηση ή/και απόρριψη της αίτησης.

4. Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από Πανεπιστήμια ή άλλους φορείς του εξωτερικού) πρέπει να είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

5. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους που έχουν λάβει προηγούμενη χορηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, την τελευταία πενταετία.

6. Η χορηγία δεν έχει αναδρομική ισχύ. Επομένως, δεν καλύπτει εκδόσεις, συνέδρια/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 1η Οκτωβρίου 2015 ή ερευνητικά προγράμματα για το μέρος της έρευνας που ενδεχομένως έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι και την 31η Μαρτίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση: http://www.onassis.gr/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2015-6/proksynd-2015.pdf

Πηγή: www.diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *