Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Κοινοποιήστε το άρθρο

images-5Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενα την εκτέλεση του έργου: «Συνοδεία πιάνου-διεύθυνση μπάντας πνευστών-διεύθυνση ορχήστρας» συνολικής διάρκειας έως εννέα(9) μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και μέγιστη διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 1 ΠΕ Συνοδεία Πιάνου
  • 1 ΔΕ Διεύθυνση Μπάντας Πνευστών
  • 1 ΔΕ Διεύθυνση Ορχήστρας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κωνσταντίνου Καραμανλή 141,
Θεσσαλονίκη
ΤΚ 54249, Θεσσαλονίκη,
απευθύνοντάς την στο Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού υπόψιν κ. Μακρυγιαννάκη(Για αιτήσεις μουσικών).
Τηλ. Επικοινωνίας – Γραμματεία: 2310 311-600 (Καραμανλή 141) και 2310 522-000 (Κουντουριώτη17).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *