Παγωμα προσλήψεων λόγω εκλογων 2015 – Τι ισχύει και ποιες προκηρύξεις εξαιρούνται

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

ÁÈÇÍÁ-ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÔÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ-ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ØÇØÏÖÏÑÉÁÓ Â´ ÃÕÑÏÓ (ICON PRESS / ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)Σε «πάγωμα» όλων των προσλήψεων θα προχωρήσει με εγκύκλιο του το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr.

Το «παγωμα» των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου και εποχικού προσωπικού θα γίνει από την προκήρυξη των νέων εκλογών μέχρι και την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.Το e-dimosio.gr είχε γραψει ένα σχετικό άρθρο για το πιθανό πάγωμα των προσλήψεων λόγω εκλογων Ισχυει για όλες τις διαδικασίας προσληψης, διορισμου, μεταταξης υπαλλήλων. Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τις νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις που σταμάτησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Παγώνουν οι παρακάτω προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού

Προκήρυξη 7Κ/2014 για 186 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ

Προκήρυξη για 49 Λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα

Προκήρυξη για 48 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Προκήρυξη 6Κ/2014 για 30 μόνιμους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δειτε παρακάτω ποιες προσλήψεις θα αφορά η εγκύκλιος και ποιες εξαιρούνται:

Οι φορείς που υπάγονται στο «απαγορευτικό» σύμφωνα με το Νόμο ειναι:

– Οι δημόσιες υπηρεσίες.

– Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

– Οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ΟΤΑ κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου.

– Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).

– Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

– Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).

– Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί, όλων αυτών που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005.

– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Επίσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Εθνικών Εκλογων έγινε αναστολή των προσλήψεων και στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.

Αναστολή προσλήψεων και στην κοινωφελή εργασία

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας δεν υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και στην ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 18ης Απριλίου 2012, για το «πάγωμα» των  προσλήψεων λόγω της προκήρυξης των εκλογών. Όμως, για λόγους διαφάνειας το ΑΣΕΠ, αποφάσισε τοτε να υποδείξει στους φορείς του προγράμματος την αναστολή των διαδικασιών πρόσληψης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Από τις πληροφορίες που έχει μέχρι στιγμής το e-dimosio στα χέρια του φαινεται οτι φετος δεν θα επηρεαστούν οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου, η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

Στη γενική απαγόρευση των ανωτέρω διατάξεων δεν εμπίπτουν επίσης οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας, αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής του άρθρου 11 παρ.5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.

Πηγη:  e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Οιχαλίας
Προηγούμενο άρθρο
Tι φέρνει το 2015 στην παγκόσμια οικονομία
Μενού