Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ξάνθης

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobs2-300x187Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Προερχόμενος/η από τον τοπικό πληθυσμό της ομάδας στόχου: Οικισμού Δροσερού, Δήμου Ξάνθης) (4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
  • 1 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία) – Τ.Κ. 67100- Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κα. Τζανόγλου Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 25410-28398).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *