Έξτρα ενίσχυση σε πέντε «οµάδες» δικαιούχων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Κοινοποιήστε το άρθρο

ΑγρότεςΤην προσαύξηση του ποσοστού ενισχύσεων κατά 20% για φακέλους νεοεισερχόµενων αγροτών, βιοκαλλιεργητών, οµάδων παραγωγών και επενδυτών σε µειονεκτικές περιοχές που εντάσσονται σε Σχέδια Βελτίωσης, ανακοίνωσε από το βήµα του τρίτου Αναπτυξιακού Συνεδρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασµάνης.

Σε προτεραιότητα, αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, βιοκαλλιεργητές, Νέοι Αγρότες, μέλη Ομάδων και νεοεισερχμενοι.
Ουσιαστικά αυτό σηµαίνει πως, για παράδειγµα, αν κάποιος δικαιούχος φτιάξει φάκελο για Σχέδιο Βελτίωσης και δικαιούται αρχικά 40% κάλυψη δαπανών, τότε µε την ιδιότητα του νεοεισερχόµενου (είναι ενεργός αγρότης για τουλάχιστον 5 χρόνια) θα επιδοτηθεί τελικά για το 60% των δαπανών.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα και µε τον προς έγκριση φάκελο του ΠΑΑ 2014-2020, τα ποσοστά που προβλέπονται για την ενίσχυση δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασµένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • Νέοι αγρότες, υπό την έννοια ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί και δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τοµέα κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης
  • συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωµένα έργα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνδέονται µε συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών,
  • περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά µειονεκτήµατα,
  • επενδύσεις που συνδέονται µε πράξεις δυνάµει των άρθρων 28 (γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιµατικές ενισχύσεις) και 29 (βιολογική γεωργία).
  • πράξεις που λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συµπράξεων Καινοτοµίας (ΕΣΚ)

Η προσαύξηση αυτή σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1305/2013 εφαρµόζεται στα ακόλουθα ποσοστά:

α) στο 50% των δαπανών της επιλέξιµης επένδυσης στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες και σε όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν µικρότερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν µεγαλύτερο του 75% του µέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27.
β) στο 75% του ποσού των επιλέξιµων δαπανών στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
γ) στο 40% των δαπανών των επιλέξιµων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες.
Πηγή: agronews.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *