Διαγωνισμός για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2015

Κοινοποιήστε το άρθρο

88Διαγωνισμός με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2015

Το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει, από το 2007, την 28ηΙανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με αφορμή τον εορτασμό της 9ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ηΑρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υλοποιεί τις εξής δύο δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης:

1)      Διαγωνισμό αφίσας/βίντεο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, για μαθητές πρωτοβάθμιας (Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου) με θέμα τηνπροστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και κεντρικό σύνθημα «Σκέφτομαιπριν δημοσιεύσω!».

 • Tα τέσσερα (4) καλύτερα έργα, δύο (2) για μαθητές/-τριες Δημοτικού και δύο (2) για μαθητές/-τριες Γυμνασίου, θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση στην Αρχή.  Επιπλέον, θα αναρτηθούν στην ειδική θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2015» της ιστοσελίδας της και θα συναποτελούν το δημιουργικό θέμα του microsite της Αρχής «ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ». Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα λάβουν Ειδικό Έπαινο.
 • Τα έπαθλα για τους τέσσερις νικητέςείναι δύο (2) laptops Apple MacBookAir και δύο (2)Apple tablets iPad mini και αποτελούν ευγενική προσφορά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.
 • Η αξιολόγηση των έργων των μαθητών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή έγκριτων επιστημόνων του Τμήματος ΤεχνώνΉχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρθηκε να συνεισφέρει στην προώθηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Λεπτομέρειες για την υποβολή συμμετοχών:

 • Κάθε σχολείο (Δημοτικό ή Γυμνάσιο) μπορεί να αποστείλει μέχρι δύο (2) ατομικά έργα.
 • Προθεσμία υποβολής έργων – ολοκλήρωση διαγωνισμού: 25 Ιανουαρίου 2015.
 • Τα pdf-αρχεία (αφίσα/μεγέθους A3) πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: diagonismos_2015@dpa.gr (τα αρχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 9 ΜΒ).
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα έργα δεν πρέπει να έχουν κανένα σημάδι αναγνώρισης των συντακτών τους. Το ονοματεπώνυμο και η τάξη του συμμετέχοντα, καθώς και η επωνυμία του σχολείου θα πρέπει να αναγράφονται μόνο στο πίσω μέρος του έργου (για όσους αποστείλουν αφίσα) και στην ετικέτα του CD ή DVD (για όσους αποστείλουν βίντεο).
 • Στην αποστολή του κάθε έργου ως θέμα θα πρέπει να αναγράφεται: «Για το διαγωνισμό αφίσας/βίντεο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2015» και μέσα στο e-mail το πλήρες όνομα του συμμετέχοντος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα επικυρώνεται η παραλαβή των έργων. Με την υποβολή του έργου τους, οι συμμετέχοντες μαθητές θα αποστείλουν ένα επεξηγηματικό σημείωμα με το ονοματεπώνυμό τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και τα στοιχεία του σχολείου τους. Εξυπακούεται ότι για τη συμμετοχή των μαθητών πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση των γονέων, που θα τηρείται σε κάθε σχολείο. Επισημαίνεται ότι ελλιπής ταυτοποίηση θα αποτελέσει αιτία μη επιλογής στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
 • Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στην Αρχή τα δικαιώματα αναπαραγωγής και δημοσίευσης του χειρογράφου ή βίντεο που υποβλήθηκε για το διαγωνισμό με κάθε τρόπο και σε όλα τα μέσα. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να αναπαράγει και να δημοσιεύει αυτά τα έργα. Για το σκοπό του διαγωνισμού, η Αρχή θα τηρήσει αρχείο με τα εξής: ονοματεπώνυμο, τάξη και επωνυμία σχολείου του μαθητή καθώς στοιχεία επικοινωνίας του. Τα ανωτέρω στοιχεία των 4 νικητών -πλην των στοιχείων επικοινωνίας- θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα (www.dpa.gr) και θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες ενέργειες επικοινωνιακού χαρακτήρα της Αρχής. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα παραπάνω στοιχεία, μπορεί να το ζητήσει με την υποβολή του έργου του.
 • Οι συμμετέχοντες θα εκτιμηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: συνάφεια του μηνύματος όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, δημιουργικότητα της πρότασης, κατά πόσο το έργο παραπέμπει στο θέμα καθώς και η αισθητική του αξία. Το υποβληθέν έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να προκύπτει από την προσωπική δημιουργική εργασία του μαθητή.
 • Το αποτέλεσμα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Αρχής κατά τη διάρκεια του 2015. Ο νικητής θα ενημερωθεί με e-mail όσον αφορά την ημέρα και τον τρόπο/τόπο απονομής του βραβείου. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν γίνεται δεκτή καμία καταγγελία ή προσφυγή.
 • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
  α) να επισκέπτονται την ιστοσελίδα (www.dpa.gr) ή
  β) να απευθύνονται στo τμήμα Επικοινωνίας της Αρχής (τηλ. 210-6475696).

Προδιαγραφές για το βίντεο:

 • Να είναι πρωτότυπη και ανέκδοτη δημιουργία.
 • Σε περίπτωση διαλόγων και φωνητικής αφήγησης, το ακουστικό τμήμα θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά.
 • Ελάχιστη διάρκεια 30 δευτερόλεπτα και μέγιστη 3 λεπτά.
 • Να έχει παραχθεί σε συμβατή μορφή η οποία μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε είδος συστήματος προβολής ή τύπο εφαρμογής κινητού τηλεφώνου – Windows, Mac ή Android (κατά προτίμηση MP4, AVI).
 • Να μην υπερβαίνει τα 100 MB σε μέγεθος.
 • Δεν θα γίνονται δεκτά βίντεο που περιέχουν εικόνες βίας ή ερωτικές σκηνές, που εισάγουν κάθε μορφής διακρίσεις λόγω φύλου ή / και γενετήσιου προσανατολισμού, καθώς και βίντεο που προάγουν τον ρατσισμό ή επιχειρούν τυχόν παραβίαση των Βασικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 • Τα βίντεο αποστέλλονται ταχυδρομικά σε CD ή DVD ή USB stick μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου. Στο φάκελο αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται:«Για το διαγωνισμό αφίσας/βίντεο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2015». Η διεύθυνση αποστολής του φακέλου συμμετοχής είναι: Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 11523.
 • 2) Ενημερωτική Ημερίδα την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 (ώρα 10:30 – 13:30) στα γραφεία της (Κηφισίας 1-3, 1ος όροφος, Αθήνα).
 • Θέματα της ημερίδας:
 • Πρόσβαση και αποθήκευση πληροφοριών σε τερματικό εξοπλισμό χρήστη: cookies, devicefingerprinting, smartdevices.
 • Η σημασία της εκτίμησης επιπτώσεων στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες (BCR): από τη θεωρία στην πράξη.
 • Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.
 • Επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας της Αρχής σε θέματα επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων υγείας.
 • Αναλυτικό πρόγραμμα, έντυπο δήλωσης συμμετοχής και η αφίσα της Ενημερωτικής Ημερίδας είναι διαθέσιμα στο www.dpa.grΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τιςδύο δράσεις της Αρχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τμήμα Επικοινωνίας στο τηλ. 210-6475696.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *