Θέσεις Εργασίας στη WWF Hellas

Κοινοποιήστε το άρθρο

wwf_logoΗ περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς ζητά να προσλάβει προσωπικό στις παρακάτω ειδικότητες:

Eιδικό συνεργάτη επικοινωνίας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο σχετικό με την επικοινωνία και τα ΜΜΕ ή τίτλος σπουδών σε φυσικές ή πολιτικές επιστήμες, πάντα όμως σε συνδυασμό με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του τύπου και της ενημέρωσης.
 • Τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε ΜΜΕ ή σε θέσεις σχετικές με θέματα τύπου.
 • Αποδεδειγμένα άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση της γερμανικής.

Ικανότητες:

 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας με γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Γνώση και άνετος επικοινωνιακός χειρισμός θεμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Άνεση στη χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας (new media).
 • Ικανότητα θετικής συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή.
 • Γνώση ευρωπαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.
 • Εμπειρία στη συνεργασία με διεθνείς φορείς και οργανισμούς.
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων / ημερίδων / συνεντεύξεων τύπου.
 • Συμμετοχή στις δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η θέση εντάσσεται στο Τμήμα Πολιτικής του WWF Ελλάς. Απαιτείται στενή και καλή συνεργασία με όλα τα τμήματα και τους συνεργάτες της οργάνωσης.

Αρμοδιότητες:

 • Διαμόρφωση προγράμματος επικοινωνίας και εκστρατειών του τμήματος πολιτικής της οργάνωσης, με έμφαση σε θέματα ενέργειας.
 • Συστηματική παρακολούθηση επικαιρότητας για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, με έμφαση στην ενέργεια (ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, ορυκτά καύσιμα, κλιματική αλλαγή).
 • Συγγραφή και προώθηση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων.
 • Επικοινωνία με δημοσιογράφους και συνεργασία με ΜΜΕ για την καλύτερη ανάδειξη θεμάτων της περιβαλλοντικής επικαιρότητας.
 •  Επιμέλεια άρθρων και κειμένων πολιτικής.
 • Διοργάνωση ημερίδων και συνεντεύξεων τύπου.

Παρακαλούμε τα βιογραφικά να σταλούν στον Νίκο Μάντζαρη ( n.mantzaris@wwf.gr), Υπεύθυνο ενεργειακής πολιτικής, με email και θέμα «Για τη θέση συνεργάτη επικοινωνίας».

Υπεύθυνος/η τομέα για την αλιεία

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στο πλαίσιο ανάπτυξης των σχετικών δραστηριοτήτων της, αναζητεί συνεργάτη πλήρους απασχόλησης ως υπεύθυνο/η του τομέα αλιείας, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή θέσης

 • Συντονισμός και υλοποίηση των δράσεων του WWF Ελλάς που σχετίζονται με θαλάσσια αλιεία και υδατοκαλλιέργειες σε επιστημονικό, πολιτικό και διαχειριστικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής του WWF Ελλάς αναφορικά με αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, καθώς και στις σχετικές δράσεις του διεθνούς δικτύου του WWF.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολυετής εμπειρία σε προγράμματα σχετικά με αλιεία, καθώς και σε συνεργασίες με αλιείς
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών πλαισίων και πολιτικών
 • Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό αντικείμενο
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Ικανότητα συντονισμού ομάδας και δράσεων
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων και εργασίας εκτός έδρας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με αλιεία
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Γνώση του θεσμικού πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων της μεσογειακής αλιείας
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνσηm.livanou@wwf.gr, σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό PECHE-1, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2015.

Υπεύθυνος/η εκστρατείας ενημέρωσης για βιώσιμα αλιεύματα

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στο πλαίσιο ανάπτυξης των σχετικών δραστηριοτήτων της, αναζητεί συνεργάτη πλήρους απασχόλησης ως υπεύθυνο/η εκστρατείας ενημέρωσης για βιώσιμα αλιεύματα, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή θέσης

 • Συντονισμός, υλοποίηση και διαχείριση της εκστρατείας ενημέρωσης για βιώσιμα αλιεύματα του WWF σε εθνικό επίπεδο. Η εκστρατεία θα αφορά στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικά με τη βιωσιμότητα των αλιευμάτων και αποτελεί μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν και άλλα ευρωπαϊκά γραφεία του WWF
 • Συμμετοχή στις σχετικές δράσεις της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας και του διεθνούς δικτύου του WWF

Απαραίτητα προσόντα:

 • Μακρόχρονη εμπειρία σε  τομείς σχετικούς με επικοινωνία και εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατά προτίμηση σε έργα που σχετίζονται με την αλιεία και το περιβάλλον
 • Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο σχετικό με την επικοινωνία
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Ικανότητα συντονισμού ομάδας και δράσεων
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία ή/και σπουδές που σχετίζονται με την αλιεία
 • Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων
 • Εμπειρία σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Γνώση διαχείρισης περιεχόμενου ιστοσελίδων (CMS)

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνσηm.livanou@wwf.gr, σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό PECHE-2, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2015.

Συνεργάτης/ιδα εκστρατείας ενημέρωσης για βιώσιμα αλιεύματα

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στο πλαίσιο ανάπτυξης των σχετικών δραστηριοτήτων της, αναζητεί συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την εκστρατεία ενημέρωσης για βιώσιμα αλιεύματα, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή θέσης
Υποστήριξη της υλοποίησης και της διαχείριση της εκστρατείας ενημέρωσης για βιώσιμα αλιεύματα του WWF σε εθνικό επίπεδο. Η εκστρατεία θα αφορά στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικά με τη βιωσιμότητα των αλιευμάτων και αποτελεί μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν και άλλα ευρωπαϊκά γραφεία του WWF.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία σε τομείς σχετικούς με επικοινωνία και εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατά προτίμηση σε έργα που σχετίζονται με την αλιεία και το περιβάλλον
 • Βασικό πτυχίο σε αντικείμενο σχετικό με την επικοινωνία
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και συντονισμού δράσεων
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία ή/και σπουδές που σχετίζονται με την αλιεία
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Γνώση διαχείρισης περιεχόμενου ιστοσελίδων (CMS)

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνσηm.livanou@wwf.gr, σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό PECHE-3, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2015.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *