Θέσεις Εργασίας στο ΤΕΙ Αθήνας

Κοινοποιήστε το άρθρο

112Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα μέλος Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος και έναν εξωτερικό συνεργάτη για τις ανάγκες του υποέργου 2 της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ»», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικής κατεύθυνσης (Εξωτερικός συνεργάτης)

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικής κατεύθυνσης

  1. Ένας Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Μέλος ΔΠ του Ιδρύματος)

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-12.00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την

ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 99/12-01-2015) για το υποέργο 2 της Πράξης «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ», μέχρι και τις 28/01/2015 στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΕΙ Αθήνας

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,

Αγίου Σπυρίδωνος και Μήλου 1 (2ος όροφος), Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 10.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο πρότασης
  • Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *