Θέσεις Εργασίας για Γεωτεχνικούς στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό «∆ΗΜΗΤΡΑ»

Κοινοποιήστε το άρθρο

elgo-dimitraΟ “Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ” – Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, σε συνέχεια της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκδηλώνει και πάλι ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομία (ΑγροΕΤΑΚ)».

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο Γεωτεχνικών Επιστημών
  2. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου βαθμού.
  3. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση προγραμμάτων/έργων ΕΣΠΑ και με αποδεδειγμένη γνώση στατιστικών πακέτων επεξεργασίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων έρευνας.
  5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ” άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15.00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 374/26-1-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά, 15125 Μαρούσι. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8175435 (κ. Έλενα Λατούδη) ή στο 210-8175407 (κ. Μαρία Χατζή).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *