Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Παιονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

images-313Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου. Αναλυτικά:

  • 7 ΔΕ Οδηγόί απορριμματοφόρου και ανακύκλωσης
  • 24 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα.

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
3. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού Κιλκίς.
4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου Παιονίας στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ στο Γραφείο Προσωπικού από 8/2/2015 έως και 13/2/2015 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
Γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *