Θέσεις Εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

arxaiologΠρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 5 «Προστασία – στερέωση – συντήρηση – ανάδειξη ερειπίων Αγίου Θωμά στην οδό Βρυσακίου. Αποκατάσταση κλίμακας και πύλης οικίας Χωματιανού Λογοθέτη επί της οδού Άρεως 14Α στην Πλάκα», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 355373, του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά.

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 2 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 4 ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Στρ. Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών και της καταχώρησης στον δικτυακό κόμβο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (www.yppo.gr), και στο δικτυακό κόμβο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) δηλαδή από τις 17.02.2015 έως τις 24.02.2015 και ώρες 9:30 – 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *