Θέσεις Εργασίας για Μηχανολόγους Μηχανικούς στο Άργος

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (26)Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του 1οι υποέργου « Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους » του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» για χρονικό διάστημα μέχρι 30-09-2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του έργου:

1 ΠΕ Μηχανολόγων –Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών με εξειδίκευση σε μελέτες ή/και κατασκευές μηχανολογικών εγκαταστάσεων μουσείων, αρχαιολογικών και εκθεσιακών χώρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) σταγραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, Πλ.  Συντάγματος 1, Ναύπλιο, Τ.Κ- 21100, υπόψιν Λογιστηρίου κου Στασινόπουλου Θεοδ. (τηλ. επικοινωνίας: 27520 27502 εσωτ. 2) από 9.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( http : // diavgeia . gov .gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (http ://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24. 02. 2015 έως και 02. 03. 2015).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *