Θέσεις Εργασίας στο στο Δήμο Σητείας στο Λασίθι

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (20)Ο ∆ήµαρχος Σητείας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο µηνών συνολικά έξι (6) εργατών καθαριότητας.

Ειδικότερα: 
4 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας

2.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν εάν έχουν εργαστεί από 20-2-2014 στο δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ και σε ποιο φορέα.

3.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για απόδειξη εµπειρίας

5. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ για την απόδειξη χρόνου ανεργίας (η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτα ανεργίας).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *