Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Κόνιτσας

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasiaaaa-300x225Στην πρόσληψη προσωπικού θα προχωρήσει ύστερα από ανακοίνωση ο Δήμος Κόνιτσας.

Ειδικότερα ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του,με την παρακάτω ειδικότητα , και τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο από 11/3/2015 έως 10/5/2015 :

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Διάρκεια
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   4 Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000.  Δύο (2)

μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Το ως άνω ειδικό τυπικό προσόν κατά περίπτωση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κόνιτσας (Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου -Κόνιτσα τηλ:2655 360313.), αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Έφη Τσούβαλη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Πηγή: fpress.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *