Δείτε ποια προγράμματα του ΟΑΕΔ ειναι αυτη τη στιγμή ανοιχτά για αίτηση

Κοινοποιήστε το άρθρο

oaed-megalh-1024x774_1Τα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους και μακροχρόνια ανέργους και είναι ανοιχτά για την υποβολή αιτήσεων παρουσιάζει μέσα από γραπτή του απάντηση στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Παναγιώτης Σκουρλέτης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Αυγενάκη.

Ο τελευταίος ζητούσε μεταξύ των άλλων να μάθει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος υπουργός για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των μακροχρόνιων ανέργων καθώς και για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ευέλικτων και φθηνών εργασιακών σχέσεων.

Οπως δημοσιεύει το news.gr τα προγράμματα που είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα « Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

2. Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας.

3. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες –ΤοπΕΚΟ». Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 24/7/2014. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 4 μήνες. Ωφελούμενοι θα είναι 10.000 άνεργοι.

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του ΣΕΤΕ.

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα», με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και το ελληνικό δημόσιο

6. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Η δαπάνη για το πρόγραμμα προκύπτει από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ.

7. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, και αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρους εργασίας για ΑμεΑ. Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι 22.550.000 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα Άτομα με Αναπηρία.

8. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης της σύνταξης (ΛΑΕΚ 1). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ (από 28/01.2008 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού).

Ο τελευταίος ζητούσε μεταξύ των άλλων να μάθει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος υπουργός για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των μακροχρόνιων ανέργων καθώς και για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ευέλικτων και φθηνών εργασιακών σχέσεων.

Οπως δημοσιεύει το news.gr τα προγράμματα που είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα « Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

2. Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας.

3. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες –ΤοπΕΚΟ». Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 24/7/2014. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 4 μήνες. Ωφελούμενοι θα είναι 10.000 άνεργοι.

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του ΣΕΤΕ.

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα», με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και το ελληνικό δημόσιο

6. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Η δαπάνη για το πρόγραμμα προκύπτει από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ.

7. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, και αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρους εργασίας για ΑμεΑ. Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι 22.550.000 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα Άτομα με Αναπηρία.

8. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης της σύνταξης (ΛΑΕΚ 1). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ (από 28/01.2008 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

6 απαντήσεις στο “Δείτε ποια προγράμματα του ΟΑΕΔ ειναι αυτη τη στιγμή ανοιχτά για αίτηση”

  1. Είμαι 56 ετών, σπούδασα υπομηχανικών χημικών στην πρώην
    Γιουγκοσλαβία και οικονομία και διοίκηση στη θεσσαλονίκη

  2. Στον ΟΑΕΔ δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Ειδικα το πρώτο πρόγραμμα που παρουσιάζεται εδώ, είναι περσινό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *