Θέσεις Εργασίας για Καλλιτεχνικούς Διευθυντές στο Δήμο Θέρμης

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasia23Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΔΕ Καθηγητής Μουσικής για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού Διευθυντή για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης που εδρεύει στη Θέρμη, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους .

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημητρίου-Καραολή και Καπετάν Χάψα,
Τ.Κ. 57001 Θέρμη,
απευθύνοντάς την υπόψη του Γραφείου Προσωπικού
Τηλέφωνο  Επικοινωνίας: 2310-463423.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης η οποία θα συνεδριάσει την έκτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης.. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *