Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ελασσόνας

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasiaaaa-300x225Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:

  • 24 YE Εργατών Καθαριότητας
  • 5 ΔΕ Οδηγών
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (διαμορφωτής γαιών – γκρέιντερ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν.
2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους.
6. Βεβαίωση ανεργίας.
7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Ελασσόνας.
8. Αριθμό φορολογικού μητρώου.
9. To IBAN οποιασδήποτε τράπεζας.
10. Αριθμό ΑΜΚΑ .
11.Αριθμό μητρώου ΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, από 20/03/2015 έως και 26/03/2015, στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας (Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.(Τηλέφωνα επικοινωνίας 2493350219 – 2493350240)

Πηγή:  e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *