4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (29)Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησης, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών  για την παροχή διδακτικού έργου στους τομείς Μουσικής, Φιλαρμονικής, Θεάτρου-Σκηνοθεσίας και Χορού-Χορογραφίας, ως εξής :

  • 1 ΔΕ-Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μουσικός
  • 1 ΔΕ-Δάσκαλος Φιλαρμονικής
  • 1 ΔΕ Δάσκαλος Θεάτρου Σκηνοθέτης
  • 1 ΔΕ Δάσκαλος Χορού- Χορογράφος

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
· Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
· Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914).
· Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
· Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την εντοπιότητα)
· Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
· Βιογραφικό Σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Ευρωπός, τηλ 23433 50616,50614,50633) κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες (ημ/νία δημοσίευσης: 24/03/2015).

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Κιλκίς
Έντυπα

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *