8 ιατρικά επαγγέλματα με υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση

Κοινοποιήστε το άρθρο

iatroi11Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως υπεύθυνοι, στελέχη ή μέλη επιστημονικών ομάδων σε νοσοκομεία, οργανισμούς και υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης.

Ο πτυχιούχος εργοθεραπευτής δουλεύει με άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές), καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας, φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες κ.ά.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ανάγκες για εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της λογοθεραπείας αυξάνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και μαζί με αυτές αυξάνεται και η ζήτηση από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών για τα δύο τμήματα που λειτουργούν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στη χώρα μας τμήματα λογοθεραπείας λειτουργούν στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) και στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα).

Οι πτυχιούχοι λογοθεραπείας έχουν εξαιρετικά καλές πιθανότητες επαγγελματικής απασχόλησης και μάλιστα από τις σχετικές αγγελίες φαίνεται ότι η ζήτηση είναι αυξανόμενη από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, που ζητούν προσωπικό τόσο για απασχόληση σε ειδικά σχολεία αλλά και σε εξειδικευμένα κέντρα. Απαραίτητο εργαλείο για όσους θέλουν να αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό θεωρείται η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στα τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση – βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή.

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι σπουδές στο τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα, στα οποία οι σπουδαστές διδάσκονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, οι σπουδαστές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο επάγγελμα σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο το φάσμα των οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών, καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας. Ειδικότερα, έχουν δικαιώματα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

• Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανημάτων, όπως ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, με τα εκάστοτε συγκεκριμένα υλικά, συνδέσμους ακριβείας (attachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά μηχανήματα και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των βιοϊατρικών επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας, Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας – Κλινικής Χημείας, Φαρμακοκινητικής – Τοξικολογίας, Ιστολογίας – Ιστοπαθολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματοζώων κ.ά.

Με την ολοκλήρωση των 4ετών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους εργαστηριακούς τομείς που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος, ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα τμήματα της ειδικότητάς τους μέχρι και τη θέση του προϊσταμένου του εργαστηρίου.

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής, με συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

  • Στην εκτέλεση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.
  • Στην εφαρμογή των κανονισμών ακτινοπροστασίας.
  • Στην εκτέλεση, εφαρμογή, επίβλεψη, προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της βέλτιστης απεικόνισης και της άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού των τμημάτων εργασίας τους.
  • Στη βελτίωση των διαδικασιών υγείας και του εξοπλισμού των τμημάτων εργασίας τους σε συνεργασία με άλλους ειδικούς στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική κ.τ.λ. Στα αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία, Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα κ.τ.λ.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα σε θέματα Διοίκησης, Οικονομίας και Νομοθεσίας (Δ.Ο.Ν.Α.), τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα. Επίσης περιλαμβάνονται τα γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών, είτε στην ειδικότητα όπως η δεοντολογία επαγγέλματος, είτε σε ευρύτερα γνωστικά πεδία.

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα όπου υπάρχουν μαιευτικά, γυναικολογικά και νεογνολογικά τμήματα.

Συνωστισμός υποψηφίων για μία θέση στα τμήματα Φυσικοθεραπείας

Με αξιώσεις βγαίνουν στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικοθεραπείας, καθώς η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Οι αμοιβές για τις εξειδικευμένες γνώσεις του κλάδου αυτού είναι ικανοποιητικές και γι” αυτόν τον λόγο κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων συνωστίζεται πραγματικά γύρω από τα τέσσερα τμήματα φυσικοθεραπείας που λειτουργούν στα Τεχνολογικά Ιδρύματα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαμία και Αίγιο).

Από τα στατιστικά στοιχεία για τις πρώτες προτιμήσεις που δίνει κάθε χρόνο το υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων συνωστίζεται γύρω από τα τμήματα αυτά. Πέρυσι επιλέχθηκαν από 9.000 και πλέον υποψηφίους, που μερικές φορές μπορεί να ξεπεράσει και τα 15.000 άτομα. Οι απόφοιτοι απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, ύστερα από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Εχουν δικαίωμα απασχόλησης στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 29/87).

Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Οι σχολές Νοσηλευτικής

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πλήξει και τους τομείς στους οποίους απασχολούνται οι νοσηλευτές, το επάγγελμα αυτό συνεχίζει να προσφέρει επαγγελματική διέξοδο στους αποφοίτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ωστόσο, οι περισσότερες ευκαιρίες για εργασία παρουσιάζονται εκτός Ελλάδας.

Σπουδές νοσηλευτικής προσφέρουν δύο πανεπιστημιακές σχολές (Πανεπιστήμιο Αθήνας και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και οκτώ σχολές των ΤΕΙ σε Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα και Διδυμότειχο.

Οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και απονέμεται ο τίτλος πτυχιούχος ή διπλωματούχος Νοσηλευτής. Οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές έχουν δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές (MSc in Nursing) και διδακτορικές σπουδές (PhD in Nursing) σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού (ύστερα από ανάλογη διαδικασία ισοτιμίας πτυχίου). Στην Ελλάδα ο Νοσηλευτής/-τρια μπορεί να κάνει και εξειδίκευση σε μία από τις εξής ειδικότητες:

  • Παθολογική Νοσηλευτική,
  • Χειρουργική Νοσηλευτική,
  • Παιδιατρική Νοσηλευτική,
  • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.

Πηγή: Εθνος

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *