Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 7

green_jobsΤο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου της Επιτροπής Ερευνών με τίτλο «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης.

Θέση 1:

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  • Γνώση Αγγλική Γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Υ/Η

Θέση 2:
Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  • Γνώση Αγγλική Γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Υ/Η

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kep.unipi.gr/

Πηγή: career.duth.gr

Μενού