Θέσεις Εργασίας για οκτω μήνες στο Δήμο Κορδελιού Ευοσμου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

JOBS-5-300x192Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτω (8) μηνών για το έτος 2015 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες ειδικότητες :

Σαράντα (40) Επιμορφωτές – καθηγητές – παιδαγωγούς – εισηγητές (ωρομίσθιοι) ανάλογων προσόντων για την κάλυψη των αναγκών των επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών τμημάτων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες, σύμφωνα με τον αναλυτικό Πίνακα που ακολουθεί.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟΥ 3
ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 1
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 1
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 2
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 1
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 2
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 1
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 2
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 2
ΑΕΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3
ΔΕ/ΩΔΕΙΟΥ 1
ΔΕ / Νοσηλευτικής 1
ΑΕΙ / Ιταλικής Φιλολογίας 1
ΥΕ/ ΟΑΕΔ 1
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ
ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΕΙΟΥ ΠΙΑΝΟ/ΩΔΙΚΗ/ΑΡΜΟΝΙΑ 3
ΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 1
ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΕΙΟΥ -ΕΓΧΟΡΔΩΝ 2
ΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων 6
ΔΕ/ ΙΕΚ, Σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΤΕΛ ΤΕΕ , ΤΕΣ / Προσχολικής αγωγής Δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης – Β. Βρεφονηπιοκόμων – Β βρεφοκόμων Παιδοκόμων 2
ΣΥΝΟΛΟ 40

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών
  4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

^ Ως διδακτική εμπειρία για τους μουσικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα και με απόφαση ΥΠΠΟ

^ Για τις υπόλοιπες ειδικότητες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

  1. α)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έγγαμους) β)το πιστοποιητικό γέννησης ( για άγαμους )
  2. Αντίγραφο Α.Τ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται :

^ Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.

^ Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

^ Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής , καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

  1. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 ότι είναι άνεργος

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (Εθν.Αντίστασης 56 , 3ος όροφος , Ελευθέριο-Κορδελιό. Τηλ. : 2313300337, κατά τις ώρες 08:30π.μ. – 14:00μ.μ. από Παρασκευή 21/08/2015 έως Δευτέρα 31/08/2015.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να μεταβείτε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού