Θέσεις Εργασίας για Μουσικούς στο Δήμο Ιωαννιτών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 83

ergasiakes_allages1-300x200Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.) ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων (με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους), για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων και μουσικών συνόλων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., ανά Τμήμα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • Μία (1) θέση για βιολοντσέλο
 • Μία (1) θέση για φλάουτο
 • Μία (1) για κλαρινέτο- σαξόφωνο-όμποε
 • Μία (1) θέση για τρομπέτα
 • Μία (1) θέση για μονωδία
 • Μία (1) θέση για ανώτερα θεωρητικά-σύνθεση
 • Μία (1) θέση για μαέστρο παιδικής χορωδίας
 • Μία (1) θέση για χορωδία ενηλίκων
 • Μία (1) θέση για ηλεκτ. αρμόνιο
 • Μία (1) θέση για ηλεκτρ. κιθάρα
 • Μία (1) θέση για παραδοσιακό βιολι
 • Τέσσερες (4) θέσεις για βιολί
 • Δύο (2) θέσεις για βιόλα
 • Δύο (2) θέσεις για βιολοντσέλο
 • Μία (1) θέση για κοντραμπάσο
 • Μία (1) θέση για φλάουτο
 • Μία (1) θέση Ζωγράφος- Φωτογράφος
 • Μία (1) θέση Εικαστικός (ζωγράφος ή χαράκτης ή γλύπτης)
 • Δύο (2) θέσεις για φλάουτο
 • Έξι (6) για Κλαρίνα Σι ύφεση
 • Δύο (2) θέσεις για Σαξόφωνα Άλτο
 • Μία (1) θέση για Σαξόφωνα Τενόρο
 • Μία (1) θέση για Φαγκότο
 • Τρείς (3) θέσεις για Τρομπέτες
 • Δύο (2) θέσεις για Κόρνο σε Φα
 • Μία (1) θέση για Αλτικόρνο
 • Μία (1) θέση για Βαρύτονο ( Εμφώνιο )
 • Μία (1) θέση για Τρομπόνι Ατίρο
 • Δύο (2) θέσεις για Μπάσο Μι ύφεση
 • Τέσσερις (4) θέσεις για κρουστά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών- Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., Αγ. Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στον Πρόεδρο κ. Κων/νο Γκόγκο, υπόψη κ. Σιψίδου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 26510 83940). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να μεταβείτε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννινων
Προηγούμενο άρθρο
ΕΣΘ: Απογοητευμένοι οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης από τον τζίρο των θερινών εκπτώσεων
Μενού