Το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν 2 προγράμματα επιδότησης ανέργων που θέλουν να δημιουργήσουν επιχείρηση

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

People enter a Greek Manpower Employment Organisation (OAED) office in a northern suburb of AthensΘα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο οι πρώτες χρηματοδοτικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για τρία προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ που επιδοτούν ακόμη και το 100% των δαπανών για την έναρξη νέων εταιρειών από άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από όσους δεν έχουν εργασία και θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά. Επίσης ενισχύονται κατά 50% μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών τους υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις είναι:

Για ανέργους:

§  Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προϋπολογισμός 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ ο καθένας).

Χρηματοδοτούνται επαγγελματικές δραστηριότητες από άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας πάνω από 25 ετών ή από ελεύθερους επαγγελματίες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ενδεικτικά δικαιούχοι μπορεί να είναι γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσικοθεραπευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι, μαίες, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοίκ.λπ. Επιχορηγούνται κατά 100% δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ, όπως επαγγελματικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος, κόστος για πρόσληψη μισθωτού κ.λπ.

§  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (προϋπολογισμός 120 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ ο καθένας).

Επιχορηγούνται άνεργοι άνω των 25 ετών αλλά και όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Το ύψος της ενίσχυσης είναι 100% για δαπάνες έως 50.000 ευρώ.

Για υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (τομέας Τουρισμού)

§  Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (προϋπολογισμός 50 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ, ο καθένας).

Ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις για δαπάνες από 30.000 έως 300.000 ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%.

 

Πηγή: karditsa24.gr

Μενού