Θέσεις πρακτικής άσκησης 2015 στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Κοινοποιήστε το άρθρο

ELIAMEP

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για τo Τμήμα Ανάπτυξης

Ημερομηνία έναρξης: 1 Οκτωβρίου 2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει στην ομάδα του μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης του  Ιδρύματος.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με έμπειρα στελέχη διοίκησης και ερευνητές και να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου ενός ερευνητικού κέντρου (αναζήτηση και παρουσίαση ευκαιριών χρηματοδότησης, προετοιμασία προτάσεων συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών, διαχείριση έργων, προβολή του φορέα, επικοινωνία με δωρητές και χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου, κλπ).

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 1η Οκτωβρίου 2015 και για έξι μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, τις διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και άλλα συναφή με τα παραπάνω πεδία.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
 • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του Διαδικτύου.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 14 Σεπτεμβρίου 2015

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση develop.interns@gmail.com,  αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης DEV-IN-2015.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται, κατόπιν επιλογής καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για τo Τμήμα Διοργάνωσης Σεμιναρίων-Συνεδρίων

Ημερομηνία έναρξης: 1 Οκτωβρίου 2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με την ομάδα διοργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει εμπειρία για το πώς διοργανώνονται συνέδρια και σεμινάρια (διαμόρφωση προγράμματος, επιλογή ομιλητών, επικοινωνία με το τύπο, διάχυση συμπερασμάτων των συνεδρίων, ενημέρωση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών).

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 1η Οκτωβρίου 2015 και για έξι μήνες

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, πολιτική επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
 • Άριστη γνώση Η/Υ  και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.
 • Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 14 Σεπτεμβρίου 2015

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ACT-IN-2015, και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση activities.intern@gmail.com .

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής καθώς λαμβάνονται οι αιτήσεις.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για τo Πρόγραμμα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από τις 05/10/2015 και για 6 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη
 • Ικανότητα στη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα
 • Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας

Καθήκοντα:

 • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
 • Αναζήτηση βιβλιογραφίας
 • Μετάφραση κειμένων
 • Διοικητική υποστήριξη του προγράμματος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2015

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλλει ηλεκτρονικά το βιογραφικό του/της σημείωμα και μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρεται για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης CRISISOBS-ΙΝ.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται, κατόπιν επιλογής καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για τo Κέντρο Eυρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ

Ημερομηνία έναρξης: 1 Οκτωβρίου 2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης να συνεργαστεί με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης  (υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώσεων, ενημέρωση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ιστοσελίδας του Europe Direct ELIAMEP, προβολή του Κέντρου, οργάνωση και τήρηση αρχείου, κλπ).

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο ευρωπαϊκές σπουδές ή/και την πολιτική επικοινωνία.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
 • Άριστη γνώση Η/Υ  και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.
 • Καλή γνώση και ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην ΕΕ.
 • Καλή επικοινωνία, επιμέλεια και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 14 Σεπτεμβρίου 2015

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση europe.direct@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης EDIC-2015.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *