Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasiaΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 17/24.08.2015 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 16ης Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 41st ISA2016 – International Symposium on Archaeometry (κωδικός αριθμός 0265), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο τη Διαχείριση και σε τρία (3) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο τη Γραμματειακή Υποστήριξη – Διάχυση/ Πληροφόρηση, την Τεχνική Υποστήριξη και την Επιστημονική Επιμέλεια αντίστοιχα, ως εξής:

Α. Ένα (1) άτομο στην Τρίπολη με αντικείμενο τη Διαχείριση

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, Τμήματος Οικονομίας ή Λογιστικής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Σχετική Επαγγελματική εμπειρία.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους).

Β. Ένα (1) άτομο στην Καλαμάτα με αντικείμενο τη Γραμματειακή Υποστήριξη – Διάχυση/Πληροφόρηση

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Κάτοχος Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή συναφούς, της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (κατά προτίμηση κάτοχος Proficiency ή αντίστοιχου τίτλου γλωσσομάθειας).
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους).

Γ. Ένα (1) άτομο στην Καλαμάτα με αντικείμενο την Τεχνική Υποστήριξη

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Τμήματος Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές αντικείμενο, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Επαγγελματική εμπειρία.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uop.gr/

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *