Θέσεις Εργασίας για Βιολόγους/Βιοχημικούς στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasiakes_allages1-300x200Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Pancreatic beta cells functionality and regeneration: the role of liraglutide»  (E-11797), Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1244/14-5-2013, που υλοποιείται μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» – ΕΣΠΑ 2007-2013 …και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου,  διάρκειας  ενός (1) μήνα, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, στο θεματικό πεδίο «Παγκρεατικα β-κύτταρα και λιραγλουτίδη», συνολικής δαπάνης 2.200,00€, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [με συντελεστές βαρύτητας (%)]

 • Πτυχίο Βιολόγου ή Βιοχημικού (βαθμός, 10%)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (10%)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της κυτταρικής βιολογίας-κυτταρικής σηματοδότησης (15%)
 • Εμπειρία σε τεχνικές απομόνωσης και καλλιέργειας παγκρεατικών νησιδίων και κυτταροκαλλιεργειών (20%)
 • Εμπειρία σε τεχνικές Βιοχημείας, Ανοσοιστοχημείας, Συνεστιακής Μικροσκοπίας και Μοριακής Βιολογίας (20%)
 • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (15%)
 • Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (10%)

Απαραίτητη θεωρείται η άριστη επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά) καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα τίτλου σπουδών
 3. Σύντομο υπόμνημα (μέχρι δύο σελίδες) όπου θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για το έργο
 4. Λίστα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 5. Τα ονόματα και στοιχεία επαφής δύο ερευνητών / μελών ΔΕΠ για λήψη συστατικών επιστολών

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-9-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Φωτεινή Τσιλιμπάρη, στο   τηλέφωνο   210-6503583και στο e-mail: effie@bio.demokritos.gr ή με την Δρα Παρασκευή Κίτσιου στο τηλέφωνο210-6503615 και στο e-mail: pkit@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Β.Ε.), ο τίτλος του έργου («Pancreatic beta cells functionality and regeneration: the role of liraglutide»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11797), οι αρμόδιες για πληροφορίες (Δρα  Φωτεινή Τσιλιμπάρη – Δρα Παρασκευή Κίτσιου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3361) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αρχείο προκήρυξης: Jobs741.pdf

Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *