Μετατροπή δικαιωμάτων σε άδειες από 15 Σεπτεμβρίου για αμπελουργούς

Κοινοποιήστε το άρθρο

oinotourismosΣε µεταβατικό καθεστώς έως το 2020 θα περιέλθει η µετατροπή των δικαιωµάτων φύτευσης οινάµπελων σε άδειες, που ξεκίνησε από την Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου όπως είχε γράψει πρώτη η Agrenda, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τη διαδικασία.

Oι αιτήσεις για µετατροπή των δικαιωµάτων φύτευσης υποβάλλονται µέχρι το τέλος του 2020, ενώ κανονικά η διορία έληγε το 2016.
Αναλυτικότερα, μετατροπή δικαιωμάτων σε άδειες πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί στους οποίους έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα φύτευσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και τα οποία οι εν λόγω αμπελουργοί δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει αλλά εξακολουθούν να ισχύουν. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2020, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται στην απόφαση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας.

Τα δικαιώματα μετατρέπονται σε άδειες αυτομάτως μετά

Άρθρο 2

Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης

1. Τα δικαιώματα φύτευσης που έχουν παραχωρηθεί σε παραγωγούς μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 κατ’ εφαρμογή των άρθρων 85θ και 85ια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και των άρθρων 7, 8, 11 και 12 της με αριθ. 3323/99634/01−08−2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τους εν λόγω παραγωγούς, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, πρέπει να μετατραπούν σε άδειες φύτευσης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 68, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η ανωτέρω μετατροπή συντελείται εφόσον οι εν λόγω παραγωγοί υποβάλουν σχετική αίτηση μετατροπής ανά πάσα χρονική στιγμή από τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 31ηΔεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 3

Διαδικασία χορήγησης αδειών σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει δικαίωμα φύτευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 2, υποβάλλει τη σχετική αίτηση για μετατροπή του δικαιώματος φύτευσης σε άδεια φύτευσης, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι, στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας, στην οποία πρόκειται να φυτευτεί ο αμπελώνας.

2. Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας εφόσον επαληθεύσει ότι τα δικαιώματα φύτευσης για τα οποία έχει ζητηθεί η μετατροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 εξακολουθούν να ισχύουν, χορηγεί την άδεια φύτευσης:

α) αυτομάτως, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020,

β) το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2016, εφόσον η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

3. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας χορηγεί στον αιτούντα άδεια φύτευσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ, η οποία μπορεί να αφορά:

α) δικαιώματα φύτευσης προερχόμενα από το Εθνικό Αποθεματικό,

β) δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης,

γ) δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση.

4. Οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, έχουν την ίδια περίοδο ισχύος με τα δικαιώματα φύτευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Αναλυτικά η απόφαση και η αίτηση για την Μετατροπή Δικαιωμάτων Φύτευσης

Πηγή:www.agronews.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *