Ερευνητής Πληροφορικής με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’)

Κοινοποιήστε το άρθρο

SΤο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου/ παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ELIXIR-EXCELERATE: fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life sciences (GA 676559)» και των λοιπών ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων του, και συγκεκριμένα:

– έναν (1) έμπειρο συνεργαζόμενο ερευνητή πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

Απαραίτητα Προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
 Διδακτορικό τίτλο σε περιοχή σχετική με θέματα διαχείρισης δεδομένων, με έμφαση στην Βιοπληροφορική και την ανάλυση βιολογικών δεδομένων
 Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δεδομένων, με έμφαση σε βιολογικά δεδομένα
 Άριστη γνώση Αγγλικών

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
 Εμπειρία σε εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων Έρευνας και Ανάπτυξης
 Δημοσιεύσεις στον τομέα της Βιοπληροφορικής

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.imis.athena-innovation.gr/

Γεωγραφική Περιοχή:

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *