Χαμηλότερη η εισοδηματική «πόρτα» για την ένταξη στους Νέους Αγρότες

Κοινοποιήστε το άρθρο

neoi agrotewΤη μείωση του εισοδήµατος αναφοράς που θα οδηγήσει σε ευκολότερη παραµονή των δικαιούχων στο πρόγραµµα, και τη δυνατότητα πριµοδότησης νοµικών προσώπων όπως Οµάδες Παραγωγών, περιέχει ο µέχρι τώρα σχεδιασµός για τις νέες προσκλήσεις Νέων Αγροτών, σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda.

Πιο «ελαστικές» οι δεσµεύσεις δεύτερης και τρίτης δόσης του πριµ πρώτης εγκατάστασης για δικαιούχους στο νέο πρόγραµµα.

Όπως αναφέρουν οι έχοντες γνώση των πραγµάτων, το εισόδηµα αναφοράς από 15.000 ευρώ αναµένεται να µειωθεί σε σηµερινά επίπεδα (για παράδειγµα στα 12.000 ευρώ), γεγονός που ναι µεν θα αυξήσει τηνπιθανότητα έξτρα µοριοδότησης για ένταξη στο πρόγραµµα και θα µειώσει τις δεσµεύσεις, αλλά κατεβαίνει έτσι και το εισοδηµατικό κατώφλι κάτω από το οποίο µπορούν κάποιοι να οριστούν δικαιούχοι.

Για παράδειγµα, τα όσα ισχύουν µέχρι σήµερα για τους Νέους Αγρότες, αν µειωθεί το εισόδηµα αναφοράς, θα διαµορφωθούν ως εξής:

Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µεγαλύτερο από το 150% του εισοδήµατος αναφοράς αποκλείονται από το Μέτρο. Άρα αν µειωθεί για παράδειγµα το εισόδηµα αναφοράς στα 12.000 ευρώ, τότεαποκλείονται από την ενίσχυση όσοι έχουν εισόδηµα από 18.000 ευρώ και άνω, ενώ πριν, το κατώφλι οριζόταν στα 22.500 ευρώ.
Για να πληρωθεί τη 2η και 3η δόση ο δικαιούχος θα πρέπει το επίπεδο του εισοδήµατος της µελλοντικής εκµετάλλευσης να είναι µεγαλύτερο κατά 80% του εισοδήµατος αναφοράς. Με τη µείωση του εισοδήµατος αναφοράς, η δέσµευση γίνεται πιο «ελαστική».

Έξτρα µοριοδότηση για όσους έχουν εισόδηµα γεωργικό άνω του 75%.Με µείωση του εισοδήµατος αναφοράς, αυξάνεται η πιθανότητα µοριοδότησης χαµηλών εισοδηµάτων.

Αύξηση της ΜΑΕ κατά 20%

Παράλληλα σύµφωνα µε το προσχέδιο του νέου οδηγού για τους Νέους Αγρότες, µέσα στην πενταετία θα πρέπει πλέον ο δικαιούχος να αυξήσει τις ΜΑΕ (Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας) κατά 20%. Αν για παράδειγµα ένας νέος αγρότης µπαίνει µε 10 στρέµµατα πρέπει στην πενταετία να βγει µε 12 στρέµµατα.

Επιπλέον προτεραιότητα και επιπλέον µόρια θα λάβουν κοινωνικές οµάδες όπως άνεργοι και γυναίκες.

 

Δικαιούχοι και μέλη συλλογικών σχημάτων

Αίτηση για να ενταχθούν στο νέο Μέτρο για Νέους Αγρότες, η πρόσκληση του οποίου αναµένεται το νωρίτερο το φετινό ∆εκέµβριο, είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πληρούν τα εξής:

Έχουν ως αρχηγούς και διαχειριστές από έναν ή περισσότερους νέους γεωργούς, ήτοι φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εξής: α) είναι ηλικίας έως 40 ετών, β) διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα για την γεωργική δραστηριότητα ή δεσµεύονται να αποκτήσουν εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής τους, γ) ανέλαβαν την αρχηγία και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης για πρώτη φορά.

∆ιαθέτουν γεωργική εκµετάλλευση η οποία: α) βρίσκεται εντός περιοχών παρέµβασης του µέτρου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8, β) έχει µέγεθος δυναµικότητας σε όρους απασχόλησης τουλάχιστον 0,5 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες ετησίως) στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ επί τον αριθµό των µελών – εταίρων του νοµικού προσώπου.

Η αρχηγία, διαχείριση και κατοχή των εκµεταλλεύσεων ασκούνται κατά τρόπο µόνιµο και δεσµευτικό σε όλες τις περιπτώσεις προσώπων.

Πηγή: www.agronews.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *