4 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο ΤΕΙ Ηπείρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

pracaH Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), λαμβάνοντας υπόψη: τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση εισροών στη φυτική παραγωγή και στα έργα πράσινου», και Υπεύθυνο τον κο Πατακιούτα Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Κωδ. ΕΛΚΕ 328, Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του έργου, με σύμβαση μίσθωσης έργου και δυνατότητα παράτασης, εφόσον το ορίζουν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου, μετά από εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου και έγκριση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών.

Α) Αναλυτική Περιγραφή Πρότασης. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Γ1, Γ2 και Γ3 (Γεωπόνοι)

Αντικείμενο Απασχόλησης:  Προετοιμασία και επίβλεψη της διαδικασίας των εξετάσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτοι ΑΕΙ – πανεπιστημιακού επιπέδου γεωπονικής κατεύθυνσης.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γεωπονικό αντικείμενο διαχείρισης φυσικών πόρων ή εισροών στις γεωργικές καλλιέργειες
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με αντικείμενο απασχόλησης τις εισροές στις αγροτικές καλλιέργειες
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)

Β) Αναλυτική Περιγραφή Πρότασης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Π1)

Αντικείμενο Απασχόλησης:

  • Προετοιμασία και επίβλεψη της διαδικασίας των εξετάσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ΑΕΙ – πανεπιστημιακού επιπέδου θετικής κατεύθυνσης
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θετικής κατεύθυνσης
  • Εμπειρία στη κατασκευή και διαχείριση διαδικτυακών τόπων με CMS Joomla
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)

Περισσότερες πληροφορίες: http://research.teiep.gr/

Πηγή: career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου “Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού & Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Προηγούμενο άρθρο
Διαγωνισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας ‘Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών’
Μενού