Θέσεις Εργασίας στο Α.Π.Θ.

Κοινοποιήστε το άρθρο

pracaΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Internal Length Gradient Mechanics Across Scales and Materials: Theory, Experiments and Applications -Βαθμιδική Μηχανική Εσωτερικού Μήκους Διαμέσου Κλιμάκων και Υλικών:

Θεωρία, Πειράματα και Εφαρμογές», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Αϋφαντή, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.,προτίθεται να αναθέσει σε έξι (6) άτομα για διάστημα έως τις 31/10/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Α) Τρεις (3) Μεταδιδάκτορες Ερευνητές / Έως 2.400,00 € ανά άτομο / Πτυχιούχοι Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών
Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια
– Πτυχίο/Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου
– Διδακτορικό Δίπλωμα σε παρεμφερές αντικείμενο με το αντικείμενο του έργου

Β) Δύο (2) Υποψήφιοι Διδάκτορες ή Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/ Έως 2.000,00 € ανά άτομο / Πτυχιούχοι Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών
Απαιτούμενα προσόντα- κριτήρια
– Πτυχίο/Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου
– Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

Γ) Ένας (1) Τεχνικός Εργαστηρίου / Έως 1.500,00 € / Πτυχιούχος Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών
Απαιτούμενα προσόντα- κριτήρια
– Πτυχίο/Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-996042 (Α. Κωνσταντινίδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.rc.auth.gr

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *