Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βισαλτίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobsΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βασαλτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, που εδρεύει στη Νιγρίτα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1ΔΕ- Εκπαιδευτής/τρια Τεχνικός του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε ΚΔΑΠ 8ωρης απασχόλησης
  • 1 ΠΕ-Δασκάλα ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε ΚΔΑΠ 4ωρης απασχόλησης
  • 1 ΔΕ- Εκπαιδευτής/τρια Τεχνικός του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε ΚΔΑΠ ΜΕΑ 8ωρης απασχόλησης
  • 1 ΠΕ-Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε ΚΔΑΠ ΜΕΑ 8ωρης απασχόλησης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ηρώων 2-Νιγρίτα
Ταχ. Κώδικα 62200,
απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας υπόψιν κας Μπάγκαλα Αναστασίας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: .23220 20314 & 23220 20329.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να μεταβείτε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *