Θέσεις Εργασίας στο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα

Κοινοποιήστε το άρθρο

ÐÏÔÉÓÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËËÅÓ ÁÃÑÏÔÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÓÔÏ ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÊÁÌÐÏΤο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ.4338/09-10-2015 ΑΔΑ: 6ΨΥΘΟΞ3Μ-3ΘΑ Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικάπρόσωπα (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΤΕ)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σε εγκατάσταση και παρακολούθηση πειραματικών αγρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 108 στον κ. Ευάγγελο Κορπέτη και εσωτ.: 0 107 στο Δρ. Απόστολο Καλύβα, Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.elgo.gr

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *