Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Κοινοποιήστε το άρθρο

3D_Printing_JobsΤο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Ε-11807) – Δράση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΚΡΗΠΙΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013, Απόφαση ΓΓΕΤ με α. π. 10546/20-9-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών – πτυχιούχων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ τμημάτων Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχανικών Η/Υ, Φυσικής, Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, ως εξής:

Θέση 1
Θεματική περιοχή: «Τεχνολογία Λογισμικού (software engineering)».
Διάρκεια έργου: από 1/11/2015 έως 23/12/2015 – Κόστος έως: 4.500,00€

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:

α) – Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού (κατά σειρά προτίμησης Python, C++, ή Java)
– Γνώση ανάπτυξης web services ή γενικότερα κατανεμημένων εφαρμογών που απαιτούν δικτυακή επικοινωνία
– Γνώση ανάπτυξης REST APIs και συγκεκριμένα με τη χρήση Python Flask (μέχρι 6 μόρια)

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
– Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων NoSQL και συγκεκριμένα MongoDB
– Γνώση Linux και Git
– OAuth2, OpenID Connect, XML
β) Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού (μέχρι 2 μόρια)
γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 2 μόρια)

Θέση 2 – Θέση 3 – Θέση 4
Θεματική περιοχή: «Προγραμματισμός».
Διάρκεια έργου: από 1/11/2015 έως 23/12/2015 – Κόστος έως: 3.500,00€ για κάθε θέση

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:

α)-Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού και ανάπτυξη λογισμικού με αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού Python, Java ή C++)
– Γνώση προγραμματισμού σε βάσεις δεδομένων (mysql)
– Γνώση σε ένα ή περισσότερα από Java JSP, Javascript, Node.js, Web App Programming (μέχρι 5 μόρια)

Επιθυμητά προσόντα:
– Γνώση σε οντολογίες και semantics ή
– Γνώση σε RDF triple stores ή
– Γνώση σε resource/service planning ή
– Federated ID management, OpenID Connect ή
– Υλοποίηση routine networks
β) Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (μέχρι 3 μόρια)
γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 2 μόριa)

Θέση 5
Θεματική περιοχή: «Επεξεργασίας Εικόνας ή/και ήχου».
Διάρκεια έργου: από 1/11/2015 έως 23/12/2015 – Κόστος έως: 3.500,00€

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:

α) Επαρκή γνώση του αντικειμένου της ανωτέρω περιοχής και δυνατότητες
Multisensor data fusion
– Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού (C++ ή/και Python) (μέχρι 5 μόρια)
β) Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (μέχρι 3 μόρια)
γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 2 μόρια)

Θέση 6
Θεματική περιοχή: «Προγραμματισμός για web-site design & development».
Διάρκεια έργου: από 1/11/2015 έως 23/12/2015 – Κόστος έως: 3.500,00€

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:

α) Εμπειρία ανάπτυξης web frontend (client side) systems / apps / GUIs με xρήση τεχνολογιών όπως (HTML5, CSS3, Websockets, bootstrap, Javascript, Node.js, Bootstrap, Angular ) (μέχρι 5 μόρια)
β) Εμπειρία ανάπτυξης – WEB back end (server side) systems με χρήση (JAVA – JSP, MySQL, Mongo) (μέχρι 2 μόρια)
γ) Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών (WEB) διαχείρισης χρηστών, commercial interactions και διασύνδεση με social media (interfaces) (μέχρι 2 μόρια)
δ) Άριστη γνώση (ιδιαίτερα συγγραφή) της Αγγλικής γλώσσας (1 μόριο)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: nadines@iit.demokritos.gr(link sends e-mail)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.demokritos.gr

Πηγή:career.duth.gr 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *