Θέσεις Εργασίας για Senior Financial Consultants στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (Χαλάνδρι Αττικής)

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasiaSenior Financial Consultant (Κωδ. FC-01)

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης του Τομέα Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, αναζητά δύο Οικονομολόγους για να στελεχώσουν αντίστοιχες θέσεις Έμπειρου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου με τα εξής προσόντα:

Απαραίτητα Προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στον τομέα των Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, τραπεζικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
5ετής τουλάχιστον εμπειρία χρηματοοικονομικού συμβούλου σε Συμβουλευτική Εταιρεία ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Αξιολόγησης και Αποτίμησης Επενδύσεων & Επιχειρήσεων, Αναδιαρθρώσεων δανειακών χαρτοφυλακίων.
Άριστη γνώση του εργαλείου Excel.
Άριστη γνώση μεθόδων συλλογής δεδομένων.
Άριστη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία σε μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων και αποτίμησης επιχειρήσεων και έργων.
Άριστη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία σε μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης, αναδιάρθρωσης και αποτίμησης δανειακών χαρτοφυλακίων
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας επιθυμητή.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

Δυναμική προσωπικότητα, εργατικότητα και διάθεση για εξέλιξη.
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας.
Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων.
Προθυμία ανάληψης ευθυνών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευκαιρίες απόκτησης εμπειριών, προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail:hr_dpt@diadikasia.gr(link sends e-mail) σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (FC01).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λεωφόρος Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 15232
Τηλ. 210-67.29.040, FAX: 210-67.29.043, e-mail: info@diadikasia.gr(link sends e-mail)

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *