Θέσεις Εργασίας για Οικονομικό Αναλυτή – Κοστολόγο στη Βουλγαρία

Κοινοποιήστε το άρθρο

aggeliesΗ “Seffora” LTD αναζητεί για τη Μονάδα Επεξεργασίας Λευκού Κρέατος Βουλγαρίας:

– Οικονομικό Αναλυτή – Κοστολόγο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
– Μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.
– 3 έτη εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου
– Γνώση ERP και Ms Office
– Μεθοδικός, οργανωτικός, προσαρμοστικός
– Διοικητικές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα
– Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση της Βουλγαρικής γλώσσας.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
– Διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας και της τήρησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι των φορολογικών και λοιπών κρατικών αρχών σε συνεργασία με τοπικό λογιστή
– Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των επισήμων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.
– Διαχείριση όλων των θεμάτων ταμειακού προϋπολογισμού (treasury), φορολογίας νομικών προσώπων, κοστολόγηση αποθήκης, κτλ.
– Υπόδειξη & έλεγχο συµßάσεων της εταιρείας σε θέµατα λογιστικών & φορολογικών αρχών.
– Προετοιµασία του γενικού προϋπολογισµού της εταιρείας (Master budget) που θα περιλαµßάνει προϋπολογιστικό πρόγραµµα ταµειακών ροών (cash flow), αποτελεσµάτων χρήσεως, προϋπολογιστικούς ισολογισµούς & γενικά τους πίνακες µεταßολής οικονοµικής κατάστασης.
– Δημιουργία Συστήματος κοστολόγησης και κοστολόγηση παραγωγής
– Προετοιµασία των µηνιαίων απολογιστικών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε την πληροφόρηση που θα αντλείται από τις λογιστικές εγγραφές.
– Παρακολούθηση και εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών που αποφασίζει η Διοίκηση της Εταιρίας.
– Ανάλυση των αποκλίσεων µεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων.
– Αξιολόγηση της επίδοσης της εταιρείας ως προς τους στόχους της.
– Παροχή αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων και αναφορών (reporting) προς την Διοίκηση της Εταιρίας και την Μητρική Εταιρία.

Περισσότερες πληροφορίες

 Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *