Αιτήσεις – εξπρές για 2.891 προσλήψεις μονίμων και εποχικών μέχρι τις Γιορτές

Κοινοποιήστε το άρθρο

9752769_origΑιτήσεις μονίμων και εποχικών θα υποβάλλονται όλη την περίοδο μέχρι και τις Γιορτές. Συγκεκριμένα, θα γίνουν 1.357 προσλήψεις σε δήμους, ΥΠΑ, ΔΕΗ, νοσοκομεία, ΕΦΕΤ, Βρεφοκομείο Αθηνών, Ταμείο Παρακαταθηκών, μουσεία. Ενώ επιπλέον οι ΟΤΑ θα προσλάβουν 1.534 γυμναστές για 8 μήνες στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές, διοικητικοί, τεχνικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές, μάγειρες, εργάτες, καθαριστές κ.α. Οι αιτήσεις για το μόνιμο προσωπικό υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ οι αιτήσεις για το εποχικό προσωπικό υποβάλλονται απευθείας στους φορείς που προκηρύσσουν τις θέσεις.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Νέα προκήρυξη για 37 μόνιμους στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ενέκρινε αίτημα για προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις, για την κάλυψη των ελάχιστων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα. Η έγκριση δόθηκε κατόπιν εξέτασης αιτημάτων για την ανάγκη στελέχωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, λόγω της μεγάλης πληθυσμιακά περιοχής που εποπτεύει, της ιδιαίτερης πολυπλοκότητάς της και της μεγάλης γεωγραφικά συγκέντρωσης επιχειρήσεων, την ανάγκη στελέχωσης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης – Πληροφορικής (ΔΕΕΠ), της Κ.Υ. του ΕΦΕΤ. Επίσης τις ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Ελέγχων (ΔΕρΕ) (RASFF), της Διεύθυνσης Ελέγχου Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) (ΠΟΕΣΕ/ Συντονισμός Περιφερειών), στελέχωσης και ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αξιολόγησης Εγκρίσεων (ΔΑΕ) και Διατροφικής Πολιτικής (ΔΔΠ), τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, που έχει δέκα (10) υπαλλήλους, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας (μεγάλη γεωγραφική περιοχή), Βορείου Αιγαίου, που έχει πέντε (5) υπαλλήλους, Ηπείρου, που έχει δέκα (10) υπαλλήλους εκ των οποίων ένα (1) Διοικητικό, Πελοποννήσου που έχει τρεις (3) υπαλλήλους. Και τέλος τo γεγονός ότι τόσο στην Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης όσο και στην Π.Δ. Ηπείρου υπηρετεί αντίστοιχα ένας (1) μόνο διοικητικός υπάλληλος, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία των Διευθύνσεων.

38 καθηγητές Μουσικής στο Δήμο Ρόδου

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης για τη λειτουργία του Ωδείου και των εργαστηρίων του ΔΟΠΑΡ. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Καθηγητής Κλασικής Κιθάρας, 1 ΔΕ Καθηγητής Πιάνου, 1 ΔΕ Καθηγητής Κλασικού Βιολιού, 2 ΔΕ Καθηγητές Κρουστών, 4 ΔΕ Καθηγητές Μουσικής Προπαιδείας, 1 ΔΕ Καθηγητής Πνευστών Οργάνων. (Κλαρίνο), 1 ΔΕ Καθηγητής Ιστορίας Μουσικής, Μορφολογίας, Χορωδίας, 2 ΔΕ Καθηγητές Βυζαντινής Μουσικής, 1 ΔΕ Καθηγητής Σαντουριού, 2 ΔΕ Καθηγητές Λύρας – Λαούτου, 2 ΔΕ Καθηγητές Μονωδίας – Κλασικού και Εντεχνου Τραγουδιού, 1 ΔΕ Καθηγητής Αρμονίου, 1 ΔΕ Καθηγητής Μπουζουκιού, 4 Δάσκαλοι Ζωγραφικής, 1 Δάσκαλος Χαρακτικής, 3 Δάσκαλοι Παραδοσιακών Χορών, 3 Δάσκαλοι Καλλιτεχνικής Κεραμικής, 1 Δάσκαλος Φωτογραφίας, 2 Δάσκαλοι Θεατρικών Εργαστηρίων, 2 Δάσκαλοι Αγιογραφίας και 2 Δάσκαλοι Χορού.

H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται έως και 27/11/2015 στο αρμόδιο γραφείο προσωπικού του ΔΟΠΑΡ, επί της Οδού Διαγοριδών 3 – Ρόδος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8.00 έως και 15.00. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων.

16 βρεφονηπιοκόμοι στους παιδικούς σταθμούς Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 7 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 6 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων και 2 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό. Αιτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, Ιλιον, απευθύνοντάς τες στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132030105, 2132030122 & 2132030126).

6 εργάτες στο Δήμο Καισαριανής

Ο Δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής: 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καισαριανής – Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121 Καισαριανή, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 213 2010741-775).

2 εποχικοί στο Δήμο Παύλου Μελά

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής: 1 ΤΕ Εργοθεραπευτής (πλήρους απασχόλησης) και 1 ΤΕ Διοικητικός Υπάλληλος (πλήρους απασχόλησης). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», Λαγκαδά 293, Τ.Κ. 56430 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 662944 και 2310 642405).

3 θέσεις στο Δήμο Πάρου

Το ΝΠΔΔ Δήμου Πάρου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 3 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2016, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης, ως εξής: 1 ΠΕ Παιδίατρος, 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και 1 ΔΕ Διοικητικός. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 23 Νοεμβρίου. Τηλ.: 22840 24110.

Σύντομα

Αιτήσεις από 7 Δεκεμβρίου για 121 μόνιμους σε δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καλεί τους ενδιαφερομένους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 και μετά, καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πλήρωση εκατόν είκοσι μία (121) θέσεων ως κατωτέρω: Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκατό (100) θέσεις και Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) είκοσι μία (21) θέσεις. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Από σήμερα οι αιτήσεις για 690 μόνιμους μηχανικούς, διοικητικούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία

Από σήμερα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι για τις 690 μόνιμες θέσεις ΤΕ και ΔΕ στα νοσοκομεία. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την 1η Δεκεμβρίου. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προσόντα

Για τις θέσεις των βοηθών νοσηλευτών ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπαιδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ταραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γραπτός διαγωνισμός για 32 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μέσω ΑΣΕΠ

Ξεκινάει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 32 μόνιμους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη προβλέπει γραπτό διαγωνισμό για όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1994, να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να μην έχουν κώλυμα διορισμού, να διαθέτουν πιστοποιητικό Υγείας Γ’ Κατηγορίας, να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

74 καθαριστές και τεχνίτες στο Δήμο Κασσάνδρας

Ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και Υδρευσης-Αποχέτευσης και συγκεκριμένα τους εξής: 13 οδηγοί απορριμματοφόρου, 1 χειριστής μηχανημάτων έργου (φορτωτης), 2 ηλεκτρολόγοι, 2 υδραυλικοί, 26 συνοδοί απορριμματοφόρων και 30 εργάτες-τριες καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3

Πηγή: aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *