Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Job_Fair_ImageΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων» στο πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας με ΕΥ την κα Αυγητίδου Σοφία, που συγχρηματοδοτείται από το ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 ενδιαφέρεται για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων έργου διάρκειας 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου ή/και των παρατάσεων αυτού:

Α) Με έναν εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο «Ποιοτική έρευνα– Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού» και συγκεκριμένα: δημιουργία πρωτόκολλων συνέντευξης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας», διεξαγωγή συνεντεύξεων με διευθυντές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης, απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων, πρώτη ανάλυση δεδομένων (κατηγοριοποίηση), συμμετοχή στην καταγραφή εκθέσεων/αναφορών

Παραδοτέα:
1. έκθεση βιβλιογραφικής ανασκόπησης με παράρτημα συνόψεων των βιβλιογραφικών αναφορών
2. μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις
3. πρωτόκολλα απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων
4. πίνακες ανάλυσης δεδομένων
5. Επιμέρους σχολιασμό των συνεντεύξεων
6. σενάρια – «καλές πρακτικές» για την εκπαιδευτική πλατφόρμα

Απαραίτητα προσόν τα για τους υποψηφίους:
1. Απόφοιτοι Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ2 Φιλόλογοι, ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι, ΠΕ5 Γαλλικής, ΠΕ6 Αγγλικής, ΠΕ7 Γερμανικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ70 Δάσκαλοι).
2. Κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στις «Επιστήμες της Αγωγής»
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσης Η/Υ

Θα συνεκτιμηθούν:
1. Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεντεύξεων και στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων είτε μέσω εκπόνησης διπλωματικής (μεταπτυχιακής εργασίας) είτε μέσω συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
2. Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις που εστιάζουν στη μελέτη θεμάτων με ποιοτική έρευνα
3. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις που εστιάζουν στη μελέτη θεμάτων με ποιοτική έρευνα

Πληροφορίες κ. Χρ ύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *