Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κοινοποιήστε το άρθρο

Job_Fair_ImageΤο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «datACRON: Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύβαση ανάθεσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2016, με δυνατότητα άμεσης ανανέωσης εφόσον χρειαστεί για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των παραδοτέων του έργου.

Θέση 1
Επιστημονικού συνεργάτη με εξειδίκευση στη διαχείριση δεδομένων με κατανεμημένες ή παράλληλες μεθόδους

Απαραίτητα Προσόντα:
Α1.1. Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Α1.2. Διδακτορικό δίπλωμα στη διαχείριση – επεξεργασία δεδομένων με κατανεμημένες ή παράλληλες μεθόδους
Α1.3. Ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων με κατανεμημένες ή παράλληλες μεθόδους.
Α1.4. Εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού για την κατανεμημένη διαχείριση δεδομένων
Α1.5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2 Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού με εξειδίκευση στην κατανεμημένη ή παράλληλη διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Απαραίτητα Προσόντα:
Α2.1. Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Α2.2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την προκηρυχθείσα θέση
Α2.3. Εμπειρία στην ανάπτυξη κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων
Α2.4. Εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού για την κατανεμημένη ή παράλληλη διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Α2.5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 3
Επιστημονικού συνεργάτη με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων και στη μηχανική μάθηση

Απαραίτητα Προσόντα:
Α4.1. Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μαθηματικών
Α4.2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων και στη μηχανική μάθηση
Α4.3. Εμπειρία στην στατιστική επεξεργασία δεδομένων και σε μεθόδους μηχανικής μάθησης από δεδομένα μεγάλης κλίμακας
Α4.4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κ. Γαλανάκη Κωνσταντίνο, e-mail:kgalanak@unipi.gr(link sends e-mail), τηλ. 210 4142635 ώρες 10:00-15:00

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *