Θέσεις Εργασίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

3D_Printing_JobsΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) έχοντας υπόψη την από 18/11/2015 (θέμα 3) έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία.

Αντικείμενο του έργου
– Λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, τήρηση αρχείου Οικονομικής Υπηρεσίας ΕΛΚΕ, ταμείο.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο Λογιστικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για το δεύτερο απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).
– Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχο λογιστήριο ΕΛΚΕ.
– Καλή χρήση λογιστικών προγραμμάτων σε μορφή E.R.P
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2103897100

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *