Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Four business people waiting for job interview in a bright officΤο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Κωδικός ΕΟΧ 11/15.1
Ένας / μία Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:
– Αποδεδειγμένη 8 εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαική Επιτροπή, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
– 8 τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και ειδικότερα σε θέματα και ειδικότερα μελέτης και αξιολόγηση αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Κωδικός ΕΟΧ 11/15.2
Ένας / μία Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:
– Αποδεδειγμένη πενταετής εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ακολουθώντας την λογική των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως στον τομέα της αυτοδιοίκησης
– Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και την επικοινωνιακή υποστήριξη θεμάτων Περιβάλλοντος, η/και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και ειδικότερα μελέτης και αξιολόγση αειφόρων τεχνολογιών σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων
– Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Κωδικός Cheap 11/15.1
Ένας / μία Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:
– Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στν ανάπτυξη & διαχείριση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ
– Εμπειρία στη μελέτη εγκατάστασης γεωθερμικών συστημάτων και ενσωμάτωσή τους σε κτίρια. Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση γήινων εναλλακτών θερμότητας και συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας
– Εμπειρία στην εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων στη βιομηχανία και παρακολούθυση λειτουργίας συστημάτων ΓΑΘ στο πλαίσιο πιλοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων
– Εκτέλεση μετρήσεων θερμικής αγωγιμότητας εδάφους με την μέθοδο θερμικής απόκρισης
– Εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και χρονοπρογραμματισμού έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ και ειδικότερα σε έργα γεωθερμίας
– Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ και σε συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
– Εμπειρία στην αξιολόγηση και την ερμηνεία της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας ΑΠΕ και ΕΞΕ και σύνταση προτάσεων για βελτίωσή τους. Γνώση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ και ειδικότερα της νομοθεσίας που διέπει την εγκατάσταση ΓΑΘ στα κτίρια
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Κωδικός Cheap 11/15.2
Ένας / μία Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:
– Εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών στο σχεδιασμό, διαστασιολόγηση και κατασκευή εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) και γήινων εναλλακτών θερμότητας, καθώς και στη μελέτη για τον καθορισμό προδιαγραφών εξειδίκευσης εγκαταστάσεων ΓΑΘ.
– Εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών στην ρύθμιση και την παρακολούθηση (monitoring) λειτουργίας συστημάτων επίδειξης Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας υψηλής τεχνολογίας.
– Εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών στην εκτέλεση και επεξεργασία μετρήσεων θερμικής αγωγιμότητας και θερμικής αντίστασης κλειστών κατακόρυφων γήινων εναλλακτών θερμότητας με τη Μέθοδο Θερμικής Απόκρισης (Thermal Response TestGTRT) με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό.
– Εμπειρία στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και χρονοπρογραμματισμού σε έργα γεωθερμίας (καθορισμός προδιαγραφών γεωτρήσεων, εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτροπαραγωγής).
– Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και επιδεικτικών έργων καθώς και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε έργα γεωθερμίας (εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτροπαραγωγής).
– Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Κωδικός TESS 11/15.1
Ένας / Μία Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ (1 θέση)
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη μελέτη και στο σχεδιασμό εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) ευρείας κλίμακας, καθώς και στη μελέτη για τον καθορισμό προδιαγραφών εξειδίκευσης εγκαταστάσεων ΓΑΘ.
– Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην εκτέλεση μετρήσεων με τη Mέθοδο Θερμικής Απόκρισης (Thermal Response Test) σε γήινους εναλλάκτες θερμότητας και στη συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων.
– Εμπειρία στη συμμετοχή και στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών και επιδεικτικών προγραμμάτων (έργων) σχετικών με τις ΑΠΕ.
– Εμπειρία στην εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού και στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας έργων γεωθερμίας και ΓΑΘ.
– Εμπειρία στη σύνταξη των φακέλων για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ∆ιπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εθνικού και διεθνούς επιπέδου σε θέματα σχετικά με τη Γεωθερμία και τις ΓΑΘ.
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *