Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasia-ergasiaΟ Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγ. Παρασκευής που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία Εργαστηρίου Μουσικοκινητικής Αγωγής» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
  • 1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  • 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  • 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  • 1 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: : Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κκ Φράγκου Φλωρέντιου – Ε. Μάνδρου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2004 562). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων (ΣΜΕ) πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 01/12/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 10/12/2015.

Πηγή: e-dimoasio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *