Θέσεις Εργασίας Ερευνητών Α’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

ΑΝΕΡΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΤο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ προκηρύσσει τις παραπάνω θέσεις ερευνητών ως εξής:

– Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μη-γραμμική λιθογραφία».
– Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή μικροσυστήματα νανοηλεκτρονικής».
– Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φωτοφυσικές διεργασίες λέιζερ στην μικρο/νανοδόμηση υλικών».

Abstract
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι κατόχοι διδακτορικού διπλώματος.
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4310/2014.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810-391300

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.iesl.forth.gr

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *