Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

aggeliesΟ Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ4381 και τίτλο «FRESH AIR», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου:
– Συντονισμός δράσεων της συλλογής δεδομένων του έργου και της στρατολόγησης των εκπροσώπων (stakeholders) σχετικών οργανισμών.

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
– Συγγραφή αναφοράς συλλογής δεδομένων
– Αναφορά στρατολόγησης εκπροσώπων (stakeholders).

Αμοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό:18.000,00€, ΦΠΑ: 4.140,00€, Σύνολο: 22.140,00€

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο Κρήτης
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Φεβρουάριος 2016
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της, εφόσον τεκμηριώνεται βάσει έκτακτων αναγκών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο αναγνωρισμένο από την αλλοδαπή
– Εργασιακή εμπειρία (τεκμηριωμένη με συμβάσεις ή επίσημη βεβαίωση φορέα) τουλάχιστον 3 ετών σε ευρωπαϊκά συνεργατικά προγράμματος FP7 υλοποιούμενα από φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– Τεκμηριωμένη γνώση αγγλικών
– Καλή γνώση Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ. 2810393166, email:thomakis@uoc.gr(link sends e-mail)

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κα. Αγγελάκη Αγάπη, τηλ: 2810394718

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *